Jak zkontrolovat dráhu papíru na HP4100 s 50,2 fixační Chyba

December 5 by admin

Jak zkontrolovat dráhu papíru na HP4100 s 50,2 fixační Chyba


Po odeslání tiskové úlohy do tiskárny HP LaserJet 4100, můžete očekávat, že výtisky začínají objevovat. Zatímco většinu času budou stránky tisknout bez incidentu, někdy ovládací panel tiskárny zobrazí chybová zpráva. Pokud uvidíte chybu 50,2 fixační zobrazené na HP LaserJet 4100, fixační kazety došlo k závadě.

Instrukce

1

Vypněte tiskárnu a vyjměte napájecí kabel. Nechte tiskárnu vychladnout po dobu alespoň 30 minut, protože fixační se během provozu zahřívá.

2

Vypněte tiskárnu kolem, dokud zadní kryt k sobě. Vyjměte volitelnou duplexní jednotku, nebo kryt proti prachu vytažením přímo ven.

3

Otevřete zadní rozšíření a výstupní přihrádky zatlačením na střed mírně dolů, uvolnění první kartu a ten druhý. Otočte páček fixační jednotky, dokud bodu. Vytáhněte ji přímo z tiskárny.

4

Umístěte fixační jednotku s strana převodovky směrem nahoru. Zatlačte na kartu fixační, dokud nezapadne na své místo. Otočte fixační nad stranou převodovce dolů. Zatlačte druhý kartu fixační, dokud nezapadne na své místo.

5

Vložte zapékací jednotku do tiskárny, dokud nezapadne na své místo. Přesuňte páčky fixační jednotky dolů se zapékací jednotka upevní na místě. Zavřete zadní kryt. Zapněte tiskárnu.